Nội dung cập nhật tuần này

Chào các Gunner! Tuần này, Gunny Team sẽ tiến hành update và fix các lỗi sau trong đợt bảo trì rạng sáng mai.

Cập nhật trong tuần

 Tính năng/Vật phẩmNội dung cập nhật
Items mới
  • - Mảnh ghép sơ cấp/cao cấp trứng Pet 4 sao
- Các loại trang bị mới chỉ số 8-8-8-8
bán trong shop.
Mảnh ghép đấu trường dũng sĩ
  • Lỗi cất mảnh ghép DTDS vào Rương guild nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được.
WOW - Thiên sứ ban phúc*
  • Lỗi sử dụng Wow-Thiên Sứ Ban Phúc* có thể dùng chung với skill để buff máu nhiều lần.
Chiến đấu
  • Lỗi khi chiến đấu gặp map “Đấu trường” bị văng ra.

Những thay đổi này sẽ được áp dụng sau đợt bảo trì rạng sáng ngày mai 12/07/2013.