Những thay đổi lớn của Gunny sau đợt bảo trì tuần này!

Chào các Gunner!

Sau một thời gian tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của các Gunner về phiên bản Gunny II - Tứ Thành Hỗn Chiến, Gunny Team sẽ tiến hành nâng cấp và chỉnh sửa một số tính năng trong bản cập nhật tối nay. Cụ thể như sau:

Cập nhật trong tuần

 Tính năng/Vật phẩmNội dung cập nhật
Gia hạn vũ khí
  • - Mở gia hạn vũ khí 1 năm bằng xu thường
    - Giảm giá gia hạn WOW bằng xu thường xuống còn: 500Xu/7 ngày và 1.000Xu/30 ngày
Điểm hoạt bát
  • - Sau khi hết điểm hoạt bát vẫn có thể đi phó bản nhưng chỉ nhặt được vàng
  • - Phó bản Đấu Trường Dũng Sĩ không bị trừ điểm hoạt bát và bỏ giới hạn 10 lần/ngày.
Đấu trường dũng sĩ LEGEND
  • - Điều chỉnh phần thưởng: bỏ các items giá trị thấp như nước tu luyện, mũi khoan, búa đập lu,... và thay châu báu LV13 thành châu báu 17.
Bản đồ kho báu
  • Mở lại tính năng 3 lần miễn phí mỗi ngày
Thông báo
liên server
Bỏ những thông báo sau: nhặt được châu báu level 15 trở xuống, nâng cấp châu báu thành công, mở ra thẻ bài vàng trở xuống.
Trợ thủ nông trại Giảm giá trợ thủ nông trại còn
100 xu/7 ngày và 300 xu/ 30 ngày.
Cánh VIP
Thần Long Vũ
  • Sửa chỉ số cánh VIP-Thần Long Vũ
    từ 8-8-8-8 >>> 35-35-35-35.
Châu báu Level 17 Sửa lỗi hợp thành châu báu 17.
Auto Boss Giảm giá tự động boss thế giới mỗi turn từ 30 xu xuống còn 5 xu.
Túi quà
người chơi cũ
Điều kiện nhận được túi quà người chơi cũ là đã offline 30 ngày và có cấp độ 25 trở lên.

Những điều chỉnh trên sẽ được áp dụng ingame sau đợt bảo trì đêm hôm nay 07/11/2013.