Những thay đổi của Shop sau ngày 16/12

Chào các Gunner. Sau khi đợt bảo trì vào rạng sáng thứ 6 ngày 16/12/2011, những vật phẩm trong Shop Game sẽ có những thay đổi như sau:

Thay đổi Giá Vật phẩm

Vật phẩm mới

Tên vật phẩm Giá bán (xu) Công dụng
Túi thẻ VIP 50

Mở ra nhận được 1 thẻ VIP 3 ngày và ngẫu nhiên nhận thêm :

- Nước kinh nghiệm 1

- Đá cường hóa 1

- Đá hợp thành 1 (ngẫu nhiên 4 loại)

Những item được chuyển vào mục nhận miễn phí hàng ngày

Lưu ý

Các vật phẩm nhận miễn phí này có hạn sử dụng là 7 ngày.