Nhiệm vụ hằng ngày: Mảnh ghép Đấu Trường Dũng Sỹ

Xin chào các Gunner thân mến!

Như đã đưa một tin "tá hỏa" về sự thay đổi cực dễ thở cho phó bản mới Đấu Trường Dũng Sỹ. Gunny Team xin thông báo đến các bạn được biết thêm, bắt đầu vào 30/11 này BTC sẽ bổ sung Mảnh Ghép Đấu Trường Dũng Sỹ vào chuỗi sự kiện hàng ngày. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian thêm nhiệm vụ sự kiện:

Bổ sung thêm nhiệm vụ vào chuỗi nhiệm vụ hàng ngày:

00:00 ngày 30/11/2012

Sự kiện bổ sung:

Trong quá trình tham gia phó bản Đấu Trường Dũng Sỹ và lật bài, các bạn sẽ có cơ hội lượm được những "Mảnh Ghép Đấu Trường Dũng Sỹ" (MGĐTDS). Sưu tầm các mảnh ghép này có thể đổi được những vật phẩm như sau:


Sưu tầm MGĐTDS
(Thường)
Số lượng mảnh ghép cần có Vật phẩm được đổi
(Chọn 1 món duy nhất)
30 MGĐTDS
(Thường)

1 WOW-Rồng Nước
(Không khóa)

1 WOW-Túc Cầu
(Không khóa)

Sưu tầm MGĐTDS
(Khó)
Số lượng mảnh ghép cần có Vật phẩm được đổi
(Chọn 1 món duy nhất)
120 MGĐTDS
(Khó)


1 Vip*Thiên Sứ Ban Phúc
(Không khóa)

30 MGĐTDS
(Khó)

1 Áo Giáp Mathias (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Mào Tù Trưởng (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Khí phách hoàng tộc( Nam/Nữ)
(Không khóa)

Sưu tầm MGĐTDS
(Anh Hùng)
Số lượng mảnh ghép cần có Vật phẩm được đổi
(Chọn 1 món duy nhất)
120 MGĐTDS
(Anh Hùng)

-
Tùy chọn 1 Pet 4 sao
(Không khóa)

16 MGĐTDS
(Anh Hùng)

1 Áo Giáp Mathias (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Mào Tù Trưởng (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Khí phách hoàng tộc( Nam/Nữ)
(Không khóa)

Việc bổ sung này sẽ diễn ra vĩnh viễn theo phiên bản 4.2. Bắt đầu từ 30/11 các bạn có thể tham gia sưu tầm.

Chúc các bạn vui vẻ với phiên bản mới Gunny Online 4.2.