Người Kiến đã xuất hiện tại Gunny - Nhận ngay!

Sứ Giả của Vương Quốc Gà đã mời được Người Kiến đến thăm Vương Quốc của chúng ta rồi đây, vào ngày 05/07 - 11/07 Gunner thu thập đạo cụ Ốc Vít từ Nhiệm vụ sự kiện để nhận ngay Set Người Kiến cực 'chất' nhé!

Thời gian Đổi Thưởng

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 05/07/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 11/07/2018.
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

Ốc Vít
NHẬN ĐƯỢC MIỄN PHÍ TỪ NHIỆM VỤ SỰ KIỆN
Thu phục Người Kiến
00:00:00 ngày 05/07/2018 đến 23:59:59 ngày 11/07/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặng

Ốc Vít x15


Người Kiến Gunny x1
08 Ngày/Khóa/Có thể tiếp phí

Gà Đột biến: Công-Thủ-Nhanh-May +30 ; HP +300 ; Hộ giáp +30

[05.07 - 11.07]


Thẻ Phụ Kiện Kiến Lửa x1
15 Ngày/Khóa