Ngừng sự kiện giảm giá vật tổ vì sự cố bảo trì

Chào các Gunner!

Vào trưa hôm nay, Gunny Team đã tiến hành bảo trì đột xuất tất cả các máy chủ Gunny để tiến hành sửa lỗi hệ thống. Tuy nhiên trong quá trình bảo trì, tính năng Tạc Tượng cũng bị đóng lại. Do đó, sau khi mở máy chủ sự kiện giảm giá vật tổ cũng sẽ gián đoạn theo.

Rất mong Gunner thông cảm vì sự cố hệ thống này, Gunner vui lòng chờ đến đợt giảm giá vật tổ tiếp theo để có thể tham gia nhé!

Trân trọng!