Ngưng bán Rương Thần Tài - Chìa Vạn Phúc

Các Gunner thân mến!

Rương Thần Tài và Chìa Vạn Phúc là 2 vật phẩm từ lâu của Gunny Online có tính năng mở hộp nhận phẩm.

Bắt đầu từ 16/11/2012, 2 vật phẩm trên sẽ ngừng bán trong cửa hàng, vì vậy những Gunner hiện đang còn Chìa Vạn Phúc/Rương Thần Tài vui lòng sử dụng hết để tránh trường hợp không thể xài được sau 16/11.

Sau bảo trì 16/11 Gunny Team 2 vật phẩm này sẽ biến mất hoàn toàn, các bạn lưu ý.