Ngưng áp dụng Mini-Client của Gunny trên 360play

Các Gunner thân mến!

Kể từ 23/11/2015, ứng dụng chơi Game Gunny trên Mini-Client của 360Play sẽ được ngưng hoạt động. Từ nay, các Gunner sẽ quay trở về chơi Gunny trực tiếp trên trình duyệt tại địa chỉ http://idgunny.360game.vn.

Không áp dụng 360Play khi chơi Gunny kể từ 23/11

Chú ý: Những Gunner đã tải 360Play về máy và có xuất icon_shortcut của Gunny ra ngoài Desktop thì vẫn có thể sử dụng để chơi Game như bình thường.

Rất mong các Gunner thông cảm về sự bất tiện này!