Nghênh khách đường tạm ngưng hoạt động

Chào các Gunner. Gunny Team xin thông báo cùng các thần dân của Vương Quốc Gà một thông tin quan trọng: Hệ thống Nghênh Khách Đường và các trạm thông tin hỗ trợ khách hàng Miền Nam sẽ tạm ngưng hoạt động vào ngày 09/09/2011 và hoạt động trở lại từ 08h00 ngày 12/09/2011.

Riêng Tổng đài 1900 561 558 và trang hotro.zing.vn sẽ tạm ngưng hoạt động từ 22h ngày 08/09 và hoạt động lại từ 07h ngày 11/09/2011

Trong ngày 09/09/2011 Nghênh Khách Đường HN, Đà Nẵng và các trạm thông tin hỗ trợ khách hàng Miền Bắc vẫn họat động bình thường