Nạp đạt mốc nhận Đá Phong Ấn, Đá Bùa & Hồn Tinh!

Thời gian diễn ra

  • 00:00 - 23:59 ngày 28/11/2018.
  • Áp dụng cho tất cả Gunner ở các server trừ server mới.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện Gunner nạp xu MỘT LẦN đạt theo mốc yêu cầu sẽ nhận được quà tặng sau:

Mức nạp xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
500 - 999 Xu Hồn Hồn Tinh (vừa) 1
Đá Bùa Vật Tổ 10
Đá Phong Ấn 1
1,000 - 1,999Xu
Hộp Hồn Tinh (vừa) 2
Đá Bùa Vật Tổ 20
Đá Phong Ấn 2
2,000 - 4,999 Xu
Hộp Hồn Tinh (vừa) 4
Đá Bùa Vật Tổ 40
Đá Phong Ấn 4
5,000 - 9,999 Xu
Hộp Hồn Tinh (vừa) 10
Đá Bùa Vật Tổ 100
Đá Phong Ấn 10
10,000 - 19,999 Xu
Hộp Hồn Tinh (vừa) 20
Đá Bùa Vật Tổ 200
Đá Phong Ấn 20
20,000 - 99,999 Xu
Hộp Hồn Tinh (vừa) 40
Đá Bùa Vật Tổ 400
Đá Phong Ấn 40

Lưu ý:

  • Sự kiện chỉ tính mốc nạp đầu tiên trong ngày, nạp mức nào nhận mức đó.
  • Nạp tiếp không thể nhận thêm.
  • Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.