Nạp 500 Xu nhận Quà Đặc Biệt

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 07/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 08/05/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp một lần đạt mốc từ 500 - 99.999 Xu vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 500 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

ĐÁ PHONG ẤN

4

MÁY CHỤP HÌNH

3

ĐÁ LUYỆN HÓA

20

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ được nhận 1 lần trong sự kiện.