Nạp 500 Xu nhận ngay code Gà Hành

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 19/12/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 19/12/2018.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 500 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 2.000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

CODE GÀ HÀNH

1

LINH CHÂU KỸ NĂNG
7 ngày

50

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
LINH HỒN THÚ CƯỠI 2
LINH HỒN PET 3

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc 500 Xu trở lên.