Nạp 500 Xu nhận ngay code Gà Hành

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 26/02/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 27/02/2019.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 500 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 500 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

CODE GÀ HÀNH

1

MŨI KHOAN CẤP 2

20

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
ẤN BÙA SIÊU VIỆT 1
CHÌA MA PHÁP 10

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy mỗi ngày trong thời gian sự kiện đạt mốc 500 Xu trở lên.
  • Mỗi ngày nạp nhận 1 lần