Nạp 500 Xu nhận ngay Châu Báu Chúc Phúc

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 12/12/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 12/12/2018.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 500 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 500 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

CHÂU BÁU CHÚC PHÚC CÔNG KÍCH

1

CHÂU BÁU CHÚC PHÚC PHÒNG NGỰ

1

CHÂU BÁU CHÚC PHÚC THUỘC TÍNH

1

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
MŨI KHOAN CẤP 1 100
THUỐC TĂNG CẤP THÚ 50

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong ngày đạt mốc 500 Xu trở lên.