Nạp 500 Xu mỗi ngày nhận quà siêu HOT

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 18/01/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 20/01/2019.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 500 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị tương ứng theo ngày.

Phần Thưởng

NẠP 500 XU NHẬN QUÀ NGÀY 18/01/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

MŨ KIẾN NAM (S)
7 ngày

1

GIÁP KIẾN NAM (S)
7 ngày

1

ĐÁ TĂNG CẤP
1 ngày

10

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
MŨI KHOAN CẤP 1 100
CHÂU BÁU THUỘC TÍNH 11-17 4
NẠP 500 XU NHẬN QUÀ NGÀY 19/01/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

MŨ KIẾN NỮ (S)
7 ngày

1

GIÁP KIẾN NỮ (S)
7 ngày

1

ĐÁ TĂNG CẤP
1 ngày

10

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
MŨI KHOAN CẤP 1 100
CHÂU BÁU THUỘC TÍNH 11-17 4
NẠP 500 XU NHẬN QUÀ NGÀY 20/01/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

THẦN AQUARIUS
8 ngày

1 1

THẺ PHỤ KIỆN LẠC ĐÀ
10 ngày

1

ĐÁ TĂNG CẤP
1 ngày

10

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
MŨI KHOAN CẤP 1 100
CHÂU BÁU THUỘC TÍNH 11-17 4

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong mỗi ngày đạt mốc 500 Xu trở lên.