Nạp 500 Xu mỗi ngày nhận Quà

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 20/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 21/11/2018.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 500 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 2.000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

CODE GÀ HÀNH

1

LINH CHÂU KỸ NĂNG
7 ngày

50

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
LINH HỒN THÚ CƯỠI 2
LINH HỒN PET 3

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Mỗi ngày được nhận thưởng 1 lần.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong ngày đạt mốc 500 Xu trở lên.