Nạp 5.000 Xu nhận ngay Nhẫn & Bao tay Athena!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 23/10/2018. 
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24/10/2018. 
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 5000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 5000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

CÁNH LUNG LINH 9 TUỔI 

(50-50-50-50)


8 ngày/Không thể tiếp phí

Có thuộc tính cao nhất trong tất cả các Cánh có hiện tại

1

NHẪN ATHENA +3
7 ngày/Có thể bồi dưỡng lên cấp cao

1

BAO TAY ATHENA +3

7 ngày/Có thể bồi dưỡng lên cấp cao

1
CHÂU BÁU SÁT THƯƠNG LV17 2
CHÂU BÁU CHÚC PHÚC PHÒNG NGỰ 3
CHÂU BÁU CHÚC PHÚC CÔNG KÍCH 3
CHÂU BÁU CHÚC PHÚC THUỘC TÍNH 3

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 5000 Xu trở lên.