Nạp 200 Xu mỗi ngày nhận quà siêu HOT

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 11/01/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 13/01/2019.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 200 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị tương ứng theo ngày.

Phần Thưởng

NẠP 200 XU NHẬN QUÀ NGÀY 11/01/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

SET ẢO THUẬT KẸO (NAM)
8 ngày

1

ĐÁ TĂNG CẤP
1 ngày

10

ĐÁ CƯỜNG HÓA

50
MŨI KHOAN CẤP 1 50
CHÂU BÁU THUỘC TÍNH 11-17 2
NẠP 200 XU NHẬN QUÀ NGÀY 12/01/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

SET ẢO THUẬT KẸO (NỮ)
8 ngày

1

ĐÁ TĂNG CẤP
1 ngày

10

ĐÁ CƯỜNG HÓA

50
MŨI KHOAN CẤP 1 50
CHÂU BÁU THUỘC TÍNH 11-17 2
NẠP 200 XU NHẬN QUÀ NGÀY 13/01/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

SET MA KẾT HẮC ÁM
8 ngày

1

ĐÁ TĂNG CẤP
1 ngày

10

ĐÁ CƯỜNG HÓA

50
MŨI KHOAN CẤP 1 50
CHÂU BÁU THUỘC TÍNH 11-17 2

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong mỗi ngày đạt mốc 200 Xu trở lên.