Nạp 20.000 Xu nhận tất cả phụ kiện Tự Do Bay Lượn!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 03/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 05/06/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 20.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 20000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Bộ Phụ kiện Tự Do Bay Lượn
Mở chắc chắn nhận hết vật phẩm của bộ Tự Do Bay Lượn

Kích hoạt phụ kiện này sẽ nhận thêm thuộc tính: Công +50, Nhanh +50, Thủ +40, May +40, HP +1160

1

Cánh Xương

30 ngày/Khóa

1

Nhẫn Athena +4

(125-125-125-125)

7 ngày/Khóa/Có thể bồi dưỡng/332.800 EXP

1

Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
60 ngày/Khóa

1

Đá Phong Ấn

10

Đá Tăng Cấp

Vĩnh viễn

50

Vật phẩmQuà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ TỰ DO BAY LƯỢN
(Mở nhận tất cả)
Thần gió vàng
7 Ngày/Khóa
1
Thần gió lam
7 Ngày/Khóa
1
Thần gió lục
7 Ngày/Khóa
1
Thần gió hồng
7 Ngày/Khóa
1
Lam Thiên Điểu
7 Ngày/Khóa
1 1
Ngọc Thiên Điểu
7 Ngày/Khóa
1 1
Hoàng Thiên Điểu
7 Ngày/Khóa
1 1
Hồng Thiên Điểu
7 Ngày/Khóa
1 1
Ngọc Thần Điệp
7 Ngày/Khóa
1 1
Lam Thần Điệp
7 Ngày/Khóa
1 1
Bươm Bướm Tím
7 Ngày/Khóa
1 1
Bươm Bướm Vàng
7 Ngày/Khóa
1 1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 20.000 Xu trở lên.