Nạp 2,400 Xu: Nhận ngay quà khủng

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner chuyển Zing Xu vào Game đạt định mức 2,400Xu hoặc 3,600Xu hoặc 7200Xu sẽ nhận được phần thưởng Item Code Đặc biệt từ sự kiện.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 Item Code duy nhất nếu chuyển thành công Zing Xu vào Game đạt một trong những định mức trên.

Sự kiện chỉ áp dụng khi bạn nạp và chuyển Zing Xu vào Game thông qua trang chủ Zing Pay: https://Pay.Zing.Vn. Nếu bạn nạp xu trực tiếp trong Game sẽ không được tính.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 10/03/2012.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18/03/2012.

Phần thưởng

Các Gunner chuyển Zing Xu vào Game đạt định mức 2,400Xu trở lên sẽ nhận được phần thưởng Item Code Đặc biệt có tất cả những phần quà sau:

Tên vật phẩm Số lượng Hạn dùng Hình ảnh
[S-Nữ Thần] 1 5 ngày
[Hiệp Sĩ Lợn Boorin] (Không thể gia hạn) 1 5 ngày
[thần đèn Aladin] (Không thể gia hạn) 1 5 ngày
[Chấp cánh tình yêu] 3 -
[Lu vàng] 3 -
[tiền VIP] 5 -
[Mũi khoan cấp 1] 30 -
[Châu báu thuộc tính Lv4] 4 -
[Túi quà nạp thẻ] 2 -
[Túi lì xì xuân] 1 -

Lưu ý

- Tất cả các vật phẩm đều khóa.

- Chỉ áp dụng cho một lần chuyển Zing Xu vào Game, không áp dụng cho hình thức chuyển Zing Xu cộng dồn.

- Chỉ nhận code được 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện và chỉ áp dụng tại trang https://Pay.Zing.Vn/zingxu/doizingxu.zg.html (Sử dụng chức năng Nạp xu nhanh trong Game sẽ không được nhận Item Code).

- Ví dụ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn chuyển 100 Zing Xu vào Game thì bạn sẽ không nhận được Item Code. Nhưng sau đó bạn chuyển vào Game 2,400Xu hoặc 3,600Xu hoặc 7,200Xu thì bạn sẽ nhận được Item Code.

- Nếu nhân vật của bạn đã nạp xu đạt các định mức trên và đã nhận được Code thì những lần nạp tiếp theo sẽ không nhận được Code nữa.