Nạp 10.000 Xu nhận quà Siêu Khủng

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 12/06/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 10.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Đặc Công Vua Bài
365 ngày

1

Mũ Ma Thuật
365 ngày

1

Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
60 ngày

1

Đá Đột Phá

50

Đá Phong Ấn

5

Ma Thạch 5000 EXP

1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu trở lên.