Nạp 10.000 Xu nhận quà Siêu Khủng

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 22/02/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 25/02/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 10.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị tương ứng theo ngày.

Phần Thưởng

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ NGÀY 22/02/2019
Thời gian: từ 00h00 - 23h59 ngày 22/02/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Ông Già Lẩm Cẩm
7 ngày

1

Nhóc Bướng Bỉnh
7 ngày

1

Trung Thành
7 ngày

1

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt

1

Đá Phong Ấn

10
Đá Đúc Hồn 30
Tinh Hoa Vinh Dự 300

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ NGÀY 23/02/2019
Thời gian: từ 00h00 - 23h59 ngày 23/02/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Chú Phúc Hậu
7 ngày

1

Am Hiểu Thời Trang
7 ngày

1

Đại Nương Điên Loạn
7 ngày

1

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt

1

Đá Phong Ấn

10
Đá Đúc Hồn 30
Tinh Hoa Vinh Dự 300

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ NGÀY 24/02/2019
Thời gian: từ 00h00 - 23h59 ngày 24/02/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Cô Gái Bướng Bỉnh
7 ngày

1

Tiểu Tử Phong Độ
7 ngày

1

Lão Ngoan Đồng
7 ngày

1

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt

1

Đá Phong Ấn

10
Đá Đúc Hồn 30
Tinh Hoa Vinh Dự 300

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ NGÀY 25/02/2019
Thời gian: từ 00h00 - 23h59 ngày 25/02/2019
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Thầy Ảo Thuật
7 ngày

1

Chuột Lang Thang
7 ngày

1

Dê Be He
7 ngày

1

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt

1

Đá Phong Ấn

10
Đá Đúc Hồn 30
Tinh Hoa Vinh Dự 300

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng của mỗi ngày được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong ngày đạt mốc 10.000 Xu trở lên.