Nạp 10.000 Xu nhận quà 'SIÊU KHỦNG'

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- NẠP 10.000 XU NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG-=-


Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 17/07/2018. 
  • Kết thúc: 23:59 ngày 18/07/2018. 
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 10.000 - 999.999 Xu vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng 'SIÊU KHỦNG'.

Phần Thưởng

NẠP 10.000 XU NHẬN PHẦN QUÀ SIÊU KHỦNG
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Thẻ Phụ Kiện Chu Tước
Khóa/7 ngày

1

Cánh Lung Linh 9 Tuổi
8 ngày/Không thể tiếp phí

1
Thẻ Thần Cổ Phiếu
15 ngày/Khóa
1
Quy Thần Cấp 3, full +50
7 Ngày/Không thể tiếp phí/không thể thao tác trong game.
1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu - 99.999 Xu.