Nạp 10.000 Xu nhận quà 'SIÊU KHỦNG'

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- NẠP 10.000 XU NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG-=-

Thời Gian

  • Bắt Đầu: 00:00 ngày 20/01/2018. 
  • Kết Thúc: 23:59 ngày 21/01/2018.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Tất cả Gunner đều có thể tham gia.
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy từ 10.000 - 999.999 Xu vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng 'SIÊU KHỦNG'.

Phần Thưởng

NẠP 10.000 XU NHẬN PHẦN QUÀ SIÊU KHỦNG
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Cánh Xương
47-47-47-47
8 Ngày/ Không tiếp phí

1
Ấn Bùa Truyền Thuyết
Khóa
1
Hộp hồn tinh (lớn)

Mở nhận 500 điểm hồn tinh
10
Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí
2

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu - 99.999 Xu.