Nạp 10.000 Xu nhận phụ kiện Hiếm Có

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 06/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/11/2018.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 10.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Bộ Phụ kiện vũ khí Hiếm Có
Chắc chắn nhận hết vũ khí của bộ phụ kiện Hiếm Có

1

Sát Long +4
7 ngày/khóa

2

Đá Phong Ấn

3

Cánh Lung Linh 9 Tuổi

15 ngày

1

Hộp Hồn Tinh (vừa)

Mở nhận 200 điểm Hồn Tinh

10
Đá Bùa Vật Tổ 30
Tinh Hoa Vinh Dự 300

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu trở lên.