Nạp 10.000 Xu nhận Combo quà Siêu khủng!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 09/04/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 10/04/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 10.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Thẻ Phụ Kiện Aslan
30 ngày/Khóa

1

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ

Mở nhận Khắc Ấn Hoàn Mỹ x1 - ngẫu nhiên nhận loại ấn, thuộc tính và số sao

1

Nhẫn EXP +4 (100.000 EXP)

4

Đá Phong Ấn

5

Ma Thạch 5000 EXP

1
Code Gà Hành
Không khóa
1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu trở lên.