Nạp 10.000 Xu nhận Bộ phụ kiện Hiếm Có

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 12/02/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 13/02/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 10.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 10000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Bộ Phụ kiện vũ khí Hiếm Có
Chắc chắn nhận hết vũ khí của bộ phụ kiện Hiếm Có

1

Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi Aslan

30 ngày/Khóa

1

Sát Long +4

7 ngày/Khóa

2

Đá Phong Ấn

5

Đá Giải Ấn

5
Đá Đúc Hồn 30
Tinh Hoa Vinh Dự 300

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu trở lên.