Nạp 1.000 Xu nhận Quy Thần Cấp 3, Duy nhất hôm nay!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 23/01/2019. 
  • Kết thúc: 23:59 ngày 23/01/2019. 
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 1.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 1.000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh
Quy Thần cấp 3
Full +50/3 ngày
1
Nhẫn EXP +3

Hạn sử dụng Vĩnh viễn
6

Đá Tăng Cấp

Vĩnh viễn

10
Thẻ Phụ Kiện Aslan
3 ngày
1
Ấn Bùa Siêu Việt 2
Đá Cường Hóa 200

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong ngày đạt mốc 1000 Xu trở lên.