Nâng cấp hệ thống sáng 30/05/2019

Chào các Gunner!

Vào lúc 0:30 - 05:00 ngày 30/05/2019, hệ thống của Gunny sẽ tiến hành nâng cấp, trong thời gian này có thể sẽ xảy ra vấn đề khó đăng nhập hoặc tạm thời mất kết nối.

Mong Gunner thông cảm!