Mừng 2/9 - Đăng nhập nhận SUPER-Bazooka MIỄN PHÍ!

Đăng Nhập Nhận Thưởng - Mừng Lễ Quốc Khánh
Thời gian 00:00:00 31/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện

Đăng nhập nhận thưởng.

Toàn server

Nhận 1 lần duy nhất

Phần thưởng


Cờ đỏ sao vàng
Đột biến: 29-29-29-29-209 x1
30 Ngày/Khóa


SUPER-Bazooka +12
full +50/Không thể tiếp phí x1
Đột biến: 29-29-29-29-209-29-29 
10 Ngày/Khóa


Quà Khắp Chốn Tưng Bừng x2
Khóa

Đá tăng cấp x5
Khóa


Tinh hoa vinh dự x100
Khóa

Đổi Quà Quốc Khánh - Tối Đa 29 Lần
Thời gian 00:00:00 31/08/2018 - 23:59:59 05/09/2018
Điều KiệnQuà tặngSố lượng


Khắp x29

Chốn x29


Tưng x29


Bừng x29


Lễ Quốc Khánh x1
10 Ngày/Khóa
1

Bao tay Venus +4 x1
7 Ngày/Khóa
1

Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x2
2

Châu báu sát thương Lv17 x1
1


Khắp x5


Chốn x5


Tưng x5


Bừng x5


Linh hồn thú cưỡi x1
1

Linh Hồn PET x1
1

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x4
4

Thẻ triệu hồi Gấu x1
10 Ngày/Khóa
1
Túi quà Tưng Bừng
Phần thưởng
Chắc chắn nhận được

Da Thú x3.

Ngẫu nhiên nhận đượcKhắp x1


Chốn x1


Tưng x1


Bừng x1