Một số thay đổi mới sau bảo trì ngày 05/11

[GUNNY.360GAME.VN]

Các Gunner thân mến!

Sau đợt bảo trì cập nhật phiên bản mới Đấu Trường Gà 1vs5 vừa qua, Vương Quốc Gà của chúng ta đã có một số thay đổi và cập nhật thêm.

Doanh Trại Chiến

Ngoài phần thưởng bạn nhận theo thứ hạng, nếu bạn đạt điểm doanh chiến theo mốc quy định số lượng phần thưởng đó sẽ được tăng thêm. Điểm càng cao, quà càng nhiều.

ĐiểmPhần thưởng
5.000 x2
10.000 x3
15.000 x4
20.000 x5

Gia hạn Huy Hiệu

Huy HiệuSố lượng Lệnh bài
7 ngày15 ngày30 ngày
Tân Binh - 800 1.600
Sĩ Quan - 960 2.000
Hiệu Úy 1.200 2.400 -
Đại Tá 1.440 2.880 -
Đại Tướng 1.600 3.200 -
Nguyên Soái 1.760 3.520 -
Đại Nguyên Soái 2.000 4.000 -

Nước kinh nghiệm giới hạn cấp

Nước kinh nghiệmCấp được sử dụng
Nước kinh nghiệm cấp 1 10
Nước kinh nghiệm cấp 2 15
Nước kinh nghiệm cấp 3 20
Nước kinh nghiệm cấp 4 25
Nước kinh nghiệm cấp 5 30

Thêm túi quà tại điểm Năng Động

Phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày đạt 120 điểm năng động có thêm Túi quà chế tạo bộ, mở nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Túi quàMở ngẫu nhiên nhận được
Đá
Đồng
Sợi tơ
Châu báu chúc phúc công kích
Châu báu chúc phúc phòng ngự
Châu báu chúc phúc thuộc tính