Mời VIP nhận CODE VIP Tháng 6/2019

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Gunny Team Mời các Gunner VIP trong danh sách đạt đủ các mốc điều kiện đăng ký nhận quà bộ CODE Tháng 06/2019:

  • Xem chi tiết Code: tại đây
  • Đặc biệt, Sói Máy dành riêng cho VIP 6,7,8.
   Hình ảnh Mô tả
   Huy Chương Hoàng Tộc 
   Code VIP 6,7,8
   Thẻ Phụ Kiện Sói Máy:
   Sát Thương: +50
   Hộ Giáp: +50
   HP: +3000
   Ma Công: +100
   Ma Kháng: +100

  Thời Gian Nhận CODE

  • Bắt Đầu: Thứ Sáu, Ngày 04/06/2019
  • Kết Thúc: Thứ Sáu, Ngày 30/06/2019
  • Điều Kiện: các Gunner trong 6 tháng liên tiếp (tháng 12/2018 & 01,02,03,04,05/2019) nạp vào Gunny đạt các mốc sẽ được nhận code Tháng 06/2019.
  • Danh Sách: Click xem tại đây

  Lưu ý:

  - Các Gunner trong quá trình nhập code nếu code báo lỗi hoặc nhận code không đúng với cấp VIP, phải liên hệ với Gunny Team để thay đổi code.

  - Nếu tài khoản của các Gunner có nhiều nhân vật ở các máy chủ khác nhau, thì chỉ được nhận code 1 lần.

  Hướng Dẫn Cách Nhận

   • Vào đây đăng kí nhận thưởng (vào đúng tài khoàn tham gia chương trình).

   • Cập nhật thông tin tài khoản: (nếu đã cập nhật thông tin vui lòng bỏ qua bước này)

   • Tiến hành nhận code VIP Tháng 08/2018.