Mời tham gia khảo sát thời gian bạn thường chơi Gunny

Chào các Gunner!

Với mục đích tìm hiểu thói quen, thời gian chơi game chủ yếu của các bạn để chỉnh sửa các mốc thời gian tổ chức sự kiện cho phù hợp, ban điều hành xin mời các Gunner tham gia khảo sát ngắn sau đây.

CLICK ĐỂ THAM GIA KHẢO SÁT

Online

Cảm ơn các bạn đã tham gia khảo sát này. Ý kiến quý báu của các bạn sẽ là cơ sở để Gunny Team điều chỉnh lại sản phẩm cho phù hợp trong tương lai gần. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui cùng Gunny!