Mời nhận thưởng Tuần 4 Guild Siêng Năng Nhất

[GUNNY.360GAME.VN]

Mời các thành viên Guild đạt TOP 1-3 Guild Siêng Năng tuần 4 nhận CODE theo link sau đây.

Link nhận Code: Tại đây

HạngTên GuildTài Sản TăngChủ GuildMáy chủ

AE♥GaTeen 984995 EndlessღLove GaTeen
❥Şωεεէ 908068 ๖ɾơʍঌ GaMauHau

ﻲ๖AE♥Fam✰ 888647 giabao6868 GaChip

Phần thưởng:

  • Guild đạt Hạng 1: Tất cả thành viên Guild đạt điều kiện, mỗi người sẽ nhận được 1 CODE VIP Group Cộng Đồng Webgame Gunny T11.
  • Guild đạt Hạng 2 & 3: Tất cả thành viên Guild đạt điều kiện, mỗi người sẽ nhận được 1 CODE Group Cộng Đồng Webgame Gunny T11.

Điều kiện nhận thưởng: Thành viên cần đạt 2000 điểm cống hiến Guild trở lên. Điểm cống hiến này là điểm cống hiến cá nhân từ thời gian vào Guild tới lúc tổng kết, không phải điểm cống hiến tuần.