Mời mở thư GM để nhận lại items bị thiếu sau bảo trì

Chào các Gunner!

Vào đêm 30/04 và sáng 30/04, Gunny Team đã tiến hành bảo trì các cụm máy chủ Gunny phục vụ cho việc nâng cấp máy chủ. Trong thời gian bảo trì, hệ thống đã phát sinh lỗi kỹ thuật đáng tiếc dẫn đến thời gian bảo trì bị kéo dài hơn so với dự kiến. Gunny Team xin cáo lỗi cùng các bạn về sự việc đáng tiếc này.

Tuy nhiên, sau khi mở lại các cụm máy chủ, một số Gunner bị mất vật phẩm để trong túi đồ. Gunny Team đã tiến hành gửi lại tất cả những món items này thông qua thư GM cho các bạn!

Gunny Online

Xin các bạn lưu ý nhanh chóng mở thư GM để nhận lại vật phẩm, tránh để thư bị hết hạn và vật phẩm đính kèm bị xóa.

Một lần nữa, rất mong Gunner thông cảm vì sự cố lần này! Cảm ơn sự hợp tác của các Gunner, chúc các bạn những ngày nghỉ lễ còn lại thật nhiều niềm vui!

Trân trọng!