Mời Các Gunner VIP Đăng Ký nhận quà Tháng 4

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Gunny Team Mời các Gunner VIP trong danh sách đăng ký nhận quà bộ code tháng 4:

  • Bộ code Tháng 4 gồm:
   • Code event Fanpage 6/4
   • Code event Fanpage 13/4
   • Code event Fanpage 20/4
   • Code event Fanpage 27/4
   • Code VIP Tháng 4 - Zingme
   • Code VIP Tháng 4 - 360game VIP 1 - 5
   • Code VIP Tháng 4 - Fanpage
   • Code VIP Tháng 4 - 360Play
   • Code VIP Tháng 4 - CSM Click
   • Code Offline Cộng Đồng
  • Xem chi tiết Code: tại đây

  Thời Gian

  • Bắt Đầu: Thứ Năm, Ngày 13/04/2017
  • Kết Thúc: Chủ Tư, Ngày 19/04/2017

  Danh Sách Gunner

  STTTên Tài KhoảnPhần Thưởng
  1
  quy*******
  1 Bộ code Tháng 4
  2
  yoo*******
  1 Bộ code Tháng 4
  3
  jon*******
  1 Bộ code Tháng 4
  4
  lyt*******
  1 Bộ code Tháng 4
  5
  sal*******
  1 Bộ code Tháng 4
  6
  non*******
  1 Bộ code Tháng 4
  7
  hai*******
  1 Bộ code Tháng 4
  8
  vot*******
  1 Bộ code Tháng 4
  9
  mrt*******
  1 Bộ code Tháng 4
  10
  toa*******
  1 Bộ code Tháng 4
  11
  zid*******
  1 Bộ code Tháng 4
  12
  pan*******
  1 Bộ code Tháng 4
  13
  anh*******
  1 Bộ code Tháng 4
  14
  lul*******
  1 Bộ code Tháng 4
  15
  gio*******
  1 Bộ code Tháng 4
  16
  zol*******
  1 Bộ code Tháng 4
  17
  gg.*******
  1 Bộ code Tháng 4
  18
  mrd*******
  1 Bộ code Tháng 4
  19
  gum*******
  1 Bộ code Tháng 4
  20
  kut*******
  1 Bộ code Tháng 4
  21
  con*******
  1 Bộ code Tháng 4
  22
  hl0*******
  1 Bộ code Tháng 4
  23
  his*******
  1 Bộ code Tháng 4
  24
  jim*******
  1 Bộ code Tháng 4
  25
  myt*******
  1 Bộ code Tháng 4
  26
  asu*******
  1 Bộ code Tháng 4
  27
  tra*******
  1 Bộ code Tháng 4
  28
  gvc*******
  1 Bộ code Tháng 4
  29
  fb.*******
  1 Bộ code Tháng 4
  30
  tha*******
  1 Bộ code Tháng 4
  31
  din*******
  1 Bộ code Tháng 4
  32
  yen*******
  1 Bộ code Tháng 4
  33
  vai*******
  1 Bộ code Tháng 4
  34
  fb.*******
  1 Bộ code Tháng 4
  35
  ola*******
  1 Bộ code Tháng 4
  36
  bao*******
  1 Bộ code Tháng 4
  37
  ha_*******
  1 Bộ code Tháng 4
  38
  sur*******
  1 Bộ code Tháng 4
  39
  ban*******
  1 Bộ code Tháng 4
  40
  toa*******
  1 Bộ code Tháng 4
  41
  obi*******
  1 Bộ code Tháng 4
  42
  mrk*******
  1 Bộ code Tháng 4
  43
  dun*******
  1 Bộ code Tháng 4
  44
  moi*******
  1 Bộ code Tháng 4
  45
  lin*******
  1 Bộ code Tháng 4
  46
  mac*******
  1 Bộ code Tháng 4
  47
  tua*******
  1 Bộ code Tháng 4
  48
  duc*******
  1 Bộ code Tháng 4
  49
  sen*******
  1 Bộ code Tháng 4
  50
  anh*******
  1 Bộ code Tháng 4
  51
  hoa*******
  1 Bộ code Tháng 4
  52
  wei*******
  1 Bộ code Tháng 4
  53
  xua*******
  1 Bộ code Tháng 4
  54
  pha*******
  1 Bộ code Tháng 4
  55
  lav*******
  1 Bộ code Tháng 4
  56
  van*******
  1 Bộ code Tháng 4
  57
  tqk*******
  1 Bộ code Tháng 4
  58
  tra*******
  1 Bộ code Tháng 4
  59
  lon*******
  1 Bộ code Tháng 4
  60
  eml*******
  1 Bộ code Tháng 4
  61
  bit*******
  1 Bộ code Tháng 4
  62
  zti*******
  1 Bộ code Tháng 4
  63
  han*******
  1 Bộ code Tháng 4
  64
  fb.*******
  1 Bộ code Tháng 4
  65
  gch*******
  1 Bộ code Tháng 4
  66
  tra*******
  1 Bộ code Tháng 4
  67
  mas*******
  1 Bộ code Tháng 4
  68
  duc*******
  1 Bộ code Tháng 4
  69
  ybs*******
  1 Bộ code Tháng 4
  70
  let*******
  1 Bộ code Tháng 4
  71
  anh*******
  1 Bộ code Tháng 4
  72
  yeu*******
  1 Bộ code Tháng 4
  73
  tra*******
  1 Bộ code Tháng 4
  74
  sar*******
  1 Bộ code Tháng 4
  75
  lin*******
  1 Bộ code Tháng 4
  76
  luu*******
  1 Bộ code Tháng 4
  77
  hai*******
  1 Bộ code Tháng 4
  78
  qua*******
  1 Bộ code Tháng 4
  79
  kho*******
  1 Bộ code Tháng 4
  80
  tal*******
  1 Bộ code Tháng 4
  81
  ars*******
  1 Bộ code Tháng 4
  82
  anh*******
  1 Bộ code Tháng 4
  83
  cao*******
  1 Bộ code Tháng 4
  84
  aka*******
  1 Bộ code Tháng 4
  85
  sle*******
  1 Bộ code Tháng 4
  86
  cun*******
  1 Bộ code Tháng 4
  87
  ilo*******
  1 Bộ code Tháng 4
  88
  lam*******
  1 Bộ code Tháng 4
  89
  din*******
  1 Bộ code Tháng 4
  90
  hie*******
  1 Bộ code Tháng 4
  91
  the*******
  1 Bộ code Tháng 4
  92
  cub*******
  1 Bộ code Tháng 4
  93
  bao*******
  1 Bộ code Tháng 4
  94
  phu*******
  1 Bộ code Tháng 4
  95
  zo_*******
  1 Bộ code Tháng 4
  96
  tru*******
  1 Bộ code Tháng 4
  97
  gia*******
  1 Bộ code Tháng 4
  98
  duo*******
  1 Bộ code Tháng 4
  99
  bai*******
  1 Bộ code Tháng 4
  100
  dob*******
  1 Bộ code Tháng 4

  Hướng Dẫn Cách Nhận

   • Vào đây đăng kí nhận thưởng ( vào đúng tài khoàn tham gia chương trình ).

   • Cập nhật thông tin tài khoản:

   • Tiến hành nhận code VIP Tháng 4.