Mời Các Gunner VIP Đăng Ký nhận quà Tháng 3

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Gunny Team Mời các Gunner VIP trong danh sách đăng ký nhận quà Gà Bông mini + bộ code tháng 3 gồm:

  • 20 Gunner đầu tiên nhận Gà Bông mini x3 + bộ code tháng 3.
  • 80 Gunner tiếp theo nhận: bộ code tháng 3
  • Bộ code Tháng 3 gồm:
   • Code event Fanpage 9/3
   • Code event Fanpage 16/3
   • Code event Fanpage 23/3
   • Code event Fanpage 30/3
   • Code PBM Tháng 3 - Zingme
   • Code PBM Tháng 3 - 360game VIP 1 - 5
   • Code PBM Tháng 3 - Fanpage
   • Code PBM Tháng 3 - 360Play
   • Code PBM Tháng 3 - CSM Click
   • Code Offline Cộng Đồng
  • Xem chi tiết Code: tại đây
  • Hình Gà Bông mini

  Thời Gian

  • Bắt Đầu: Thứ Tư, Ngày 15/03/2017
  • Kết Thúc: Chủ Nhật, Ngày 19/03/2017

  Danh Sách Gunner

  STTTên Tài KhoảnPhần Thưởng
  1 zol********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  2 pan********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  3 dan********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  4 tre********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  5 sal********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  6 anh********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  7 jon********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  8 vnb********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  9 moi********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  10 cau********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  11 lyt********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  12 hl0********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  13 anh********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  14 gun********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  15 vot********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  16 opp********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  17 t01********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  18 lul********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  19 mrt********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  20 ban********* Gà Bông mini x3 + 1 Bộ code Tháng 3
  21 duc********* 1 Bộ code Tháng 3
  22 gio********* 1 Bộ code Tháng 3
  23 asu********* 1 Bộ code Tháng 3
  24 quy********* 1 Bộ code Tháng 3
  25 nh0********* 1 Bộ code Tháng 3
  26 qui********* 1 Bộ code Tháng 3
  27 lav********* 1 Bộ code Tháng 3
  28 fb.********* 1 Bộ code Tháng 3
  29 thu********* 1 Bộ code Tháng 3
  30 hai********* 1 Bộ code Tháng 3
  31 the********* 1 Bộ code Tháng 3
  32 gch********* 1 Bộ code Tháng 3
  33 thu********* 1 Bộ code Tháng 3
  34 hua********* 1 Bộ code Tháng 3
  35 anh********* 1 Bộ code Tháng 3
  36 bab********* 1 Bộ code Tháng 3
  37 mai********* 1 Bộ code Tháng 3
  38 mac********* 1 Bộ code Tháng 3
  39 tim********* 1 Bộ code Tháng 3
  40 ads********* 1 Bộ code Tháng 3
  41 bab********* 1 Bộ code Tháng 3
  42 con********* 1 Bộ code Tháng 3
  43 fb.********* 1 Bộ code Tháng 3
  44 tha********* 1 Bộ code Tháng 3
  45 094********* 1 Bộ code Tháng 3
  46 duc********* 1 Bộ code Tháng 3
  47 toa********* 1 Bộ code Tháng 3
  48 hai********* 1 Bộ code Tháng 3
  49 kay********* 1 Bộ code Tháng 3
  50 vuo********* 1 Bộ code Tháng 3
  51 vln********* 1 Bộ code Tháng 3
  52 gun********* 1 Bộ code Tháng 3
  53 tha********* 1 Bộ code Tháng 3
  54 tal********* 1 Bộ code Tháng 3
  55 dai********* 1 Bộ code Tháng 3
  56 dop********* 1 Bộ code Tháng 3
  57 pha********* 1 Bộ code Tháng 3
  58 qng********* 1 Bộ code Tháng 3
  59 tat********* 1 Bộ code Tháng 3
  60 duc********* 1 Bộ code Tháng 3
  61 quy********* 1 Bộ code Tháng 3
  62 duo********* 1 Bộ code Tháng 3
  63 lin********* 1 Bộ code Tháng 3
  64 bao********* 1 Bộ code Tháng 3
  65 qua********* 1 Bộ code Tháng 3
  66 mr.********* 1 Bộ code Tháng 3
  67 ton********* 1 Bộ code Tháng 3
  68 kho********* 1 Bộ code Tháng 3
  69 bui********* 1 Bộ code Tháng 3
  70 dan********* 1 Bộ code Tháng 3
  71 som********* 1 Bộ code Tháng 3
  72 tra********* 1 Bộ code Tháng 3
  73 tre********* 1 Bộ code Tháng 3
  74 ckc********* 1 Bộ code Tháng 3
  75 map********* 1 Bộ code Tháng 3
  76 mea********* 1 Bộ code Tháng 3
  77 tro********* 1 Bộ code Tháng 3
  78 cao********* 1 Bộ code Tháng 3
  79 hen********* 1 Bộ code Tháng 3
  80 fb.********* 1 Bộ code Tháng 3
  81 tra********* 1 Bộ code Tháng 3
  82 kho********* 1 Bộ code Tháng 3
  83 fb.********* 1 Bộ code Tháng 3
  84 hai********* 1 Bộ code Tháng 3
  85 ngu********* 1 Bộ code Tháng 3
  86 the********* 1 Bộ code Tháng 3
  87 3qt********* 1 Bộ code Tháng 3
  88 huo********* 1 Bộ code Tháng 3
  89 ale********* 1 Bộ code Tháng 3
  90 tra********* 1 Bộ code Tháng 3
  91 dun********* 1 Bộ code Tháng 3
  92 my_********* 1 Bộ code Tháng 3
  93 kha********* 1 Bộ code Tháng 3
  94 bic********* 1 Bộ code Tháng 3
  95 sai********* 1 Bộ code Tháng 3
  96 ngu********* 1 Bộ code Tháng 3
  97 pnt********* 1 Bộ code Tháng 3
  98 duy********* 1 Bộ code Tháng 3
  99 mrk********* 1 Bộ code Tháng 3
  100 huu********* 1 Bộ code Tháng 3

  Hướng Dẫn Cách Nhận

   • Vào đây đăng kí nhận thưởng ( vào đúng tài khoàn tham gia chương trình ).

   • Cập nhật thông tin tài khoản:

   • Tiến hành nhận code.