Mời Các Gunner VIP Đăng Ký nhận quà Tháng 12

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Gunny Team Mời các Gunner VIP trong danh sách đạt đủ các mốc điều kiện đăng ký nhận quà bộ code tháng 12:

  Thời Gian

  • Bắt Đầu: 12:00 Thứ Ba, Ngày 12/12/2017
  • Kết Thúc: 23:59 Thứ Năm, Ngày 31/12/2017
  • Điều Kiện: các Gunner trong 6 tháng liên tiếp (tháng 6,7,8,9,10,11) nạp vào Gunny đạt các mốc sẽ được nhận bộ code Tháng 12
  • Danh Sách: xem tại đây

  Lưu ý:

  - Các Gunner trong quá trình nhập code nếu code báo lỗi hoặc nhận code không đúng với cấp VIP, phải liên hệ với Gunny Team để thay đổi code.

  - Nếu tài khoản của các Gunner có nhiều nhân vật ở các máy chủ khác nhau, thì chỉ được nhận code 1 lần.

  Hướng Dẫn Cách Nhận

   • Vào đây đăng kí nhận thưởng (vào đúng tài khoàn tham gia chương trình).

   • Cập nhật thông tin tài khoản:

   • Tiến hành nhận code VIP Tháng 12.