Mở thẻ bài nhận quà liền tay

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner mở Hộp thẻ bài ngẫu nhiên, Thẻ bài vũ khí, Thẻ bài quái thú, Thẻ hồn... đủ 100 điểm tích lũy sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận quà tặng từ hệ thống.

Điểm Thẻ bài

Điểm Thẻ bài

Mỗi lần tích lũy thẻ bài được 100 điểm sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận quà

Thời gian

Thời gian bắt đầu: 00:00:00 ngày 15/01/2013

Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 18/01/2013

Phần thưởng

Mỗi lần mở Hộp thẻ bài ngẫu nhiên, Thẻ bài vũ khí, Thẻ bài quái thú, Thẻ hồn... đủ 100 điểm tích lũy sẽ nhận được phần quà sau:

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
[Bao tay Venus] 1 7 ngày/Khóa

 

Chú ý

    - Quà tặng sẽ được trao qua thư hệ thống.

    - Không giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ.