Mở thẻ bài nhận ngay quà tặng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner mở Hộp thẻ bài ngẫu nhiên, Thẻ bài vú khí, Thẻ bài quái thú, Thẻ hồn... đủ 100 điểm tích lũy sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận quà tặng từ hệ thống.

Điểm Thẻ bài

Điểm Thẻ bài

Mở thẻ tích lũy 100 điểm sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận quà

Thời gian

Thời gian bắt đầu: 00:00:00 ngày 08/01/2013

Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 11/01/2013

Phần thưởng

Mở Hộp thẻ bài ngẫu nhiên, Thẻ bài vũ khí, Thẻ bài quái thú, Thẻ hồn... đủ 100 điểm tích lũy sẽ nhận được 2 phần quà sau:

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
[Châu báu tấn công 2-5] 1 Khóa
[Loa nhỏ] 2 Khóa

Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được gửi qua thư hệ thống

 

Chú ý

    Không giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ.