Mở Giải Đấu Tinh Anh & Chiến Đội Mùa mới!

Chào các Gunner!

Gà Gunny xin gửi tới thời gian mở Giải Đấu Tinh Anh mùa mới & Chiến Đội Mùa 10 cụ thể như sau:

Giải Đấu Tinh Anh

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 25/01/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24/04/2019.
  • Xem thêm về Giải Đấu Tinh Anh tại đây.

Chiến Đội Mùa 10

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 25/01/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 18/03/2019.
  • Xem thêm về Hệ thống Chiến Đội tại đây.
  • Tại Mùa 10 này, Phần thưởng sẽ được Cập nhật lại Danh hiệu mới và thay đổi một số phần thưởng, cụ thể như sau:
Phần thưởngNội dung phần thưởng
Thưởng Cấp Bậc-Bất Khuất Mở nhận: Nhẫn EXP +3 x2, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x20, Tinh Hoa Vinh Dự x50, Khung nhân vật Bất Khuất, Thẻ danh hiệu S10 Sơ Cấp (60 ngày).
Thưởng Cấp Bậc-Dũng Cảm Mở nhận: Nhẫn EXP +3 x4, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x30, Tinh Hoa Vinh Dự x80, Khung nhân vật Dũng Cảm, Thẻ danh hiệu S10 Dũng Cảm (60 ngày).
Thưởng Cấp Bậc-Vĩnh Hằng Mở nhận:Nhẫn EXP +4 x1, Đá Phong Ấn x10, Tinh hoa vinh dự x150, Khung nhân vật Vĩnh Hằng, Thẻ danh hiệu S10 Vĩnh Hằng (60 ngày)
Thưởng Cấp Bậc-Siêu Phàm Mở nhận:Nhẫn EXP +4 x3, Đá Phong Ấn x15, Tinh hoa vinh dự x200, Khung nhân vật Siêu Phàm. Set Vua Chiến Trường x1, Thẻ danh hiệu S10 Siêu Phàm (60 ngày)