Mở bán Túi Quà Tu Luyện Cấp 2

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian

  • Từ ngày 29/01/2019 đến hết ngày 30/01/2018

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra Gunner có thể mua Túi Quà Tu Luyện Cấp 2 đang được bán tại EVENT -> Giảm Giá -> VIP
  • Giá 70 Xu/1 Cái. Không giới hạn số lượng mua


TÚI QUÀ TU LUYỆN CẤP 2

70 Xu/1 Cái

Thông tin

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Chắc chắn nhận

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1

3

Ngẫu nhiên nhận

Tinh hoa vinh dự

10

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1

5

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1

10

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2

1

Mảnh Sơ-LEGEND-Xếp Hình

1

Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình

1

Mảnh ghép Legend T2

1

Đổi Thưởng

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner thu thập đủ đạo cụ Mảnh Ghép Legend T2 có từ Túi Quà Tu Luyện Cấp 2 sẽ đổi những phụ kiện vật phẩm sau.

Đổi Thưởng Mảnh LEGEND T2 (1)

Vật phẩm cần có

Vật phẩm nhận được


Mảnh Ghép Legend T1 x15

Đêm Rực Rỡ x1

Sao Sáng x1

Đêm Lung Linh x1

Tình Nồng x1


Mảnh Ghép Legend T1 x15

Khúc Ca Tuyết x1

Mưa Tuyết x1

Sương Tuyết x1

Tinh Linh Tuyết x1


Mảnh Ghép Legend T1 x15

Noel Ấm x1

Băng Tuyết x1

Tuyết Trắng x1

Đôi Mắt Lạnh x1


Mảnh Ghép Legend T1 x5

Áo Công Chúa x1

Áo Hoàng Tử x1

  • Tất cả vật phẩm đều khóa/ Hiệu lực 7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện thời trang.
  • Tối đa được đổi 4 lần

Đổi Mảnh LEGEND T2 (2)

Vật phẩm cần có

Vật phẩm nhận được


Mảnh Ghép Legend T1 x12


Ngựa Kỳ Ảo x1
7 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x6


Cao Bồi Vui Nhộn x1
7 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x6


Hiệp Sĩ Bóng Đen x1
7 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x6


Phù Thủy Nhí Nhảnh x1
7 ngày/Khóa

Tối đa được đổi 4 lần