Mẹo vượt ải trong phó bản WorldCup

[GUNNY.360GAME.VN]

Các Gunner thân mến,

Hiện tại phó bản WorldCup đang gặp một xíu sự cố. Để hoàn thành phó bản này các Gunner có thể dùng Chúc phúc thần gà có thể mở được ải cuối và qua ải!!

Hoàn thành phó bản