Lưu ý với phần thưởng Tiền VIP

Chào các Gunner. Hiện nay có nhiều Gunner thắc mắc rằng : Tại sao không nhận được Tiền VIP khi đăng nhập vào Game hàng ngày?

Tiền VIP

Không thể nhận Tiền VIP khi chưa lên VIP Tím

Lý do duy nhất mà bạn không thể nhận Tiền VIP mỗi ngày tại Nhiệm vụ VIP đó là Bạn chưa lên VIP Tím. Để lên VIP Tím, các bạn hãy tiếp phí VIP với thời hạn 3 tháng trở lên, Click vào biểu tượng VIP và tiến hành xác nhận gia hạn các bạn nhé:

Tiếp phí VIP

Tiếp phí VIP 3 tháng trở lên sẽ trở thành VIP Tím

Trở thành VIP Tím bạn sẽ nhận được Tiền VIP miễn phí hàng ngày, ngoài ra điểm tăng trưởng Level cho VIP cũng được nâng lên thành 15 điểm mỗi ngày (VIP thường chỉ 10 điểm mỗi ngày).