Lưu ý về Phần thưởng cho Top tham gia Boss Rồng

Chào các Gunner! Về việc trao quà cho những bạn có điểm tích lũy cao nhất trong sự kiện Chinh Phục Thần Thú thì các bạn hãy chú ý như sau:

  • Trong quá trình chiến đầu cùng Boss Rồng, hệ thống sẽ liên tục cập nhật 10 Gunner có điểm tích lũy cao nhất như sau:
  • BXH

    Hệ thống liên tục cập nhật Top 10

  • Khi kết thúc sự kiện (lúc bắt đầu đổi điểm lấy quà, thường thì khoảng vài phút sau khi kết thúc giết Rồng), hệ thống sẽ tự động hiển thị và công bố những Gunner có điểm tích lũy cao nhất - Đây chính là danh sách cuối cùng và cũng chính là danh sách trao giải.
  • Những Gunner nằm trong Top đoạt giải, sau vài phút hệ thống sẽ tự động gửi quà về Hộp thư của bạn, hãy kiểm tra Hộp thư để nhận quà nhé:
  • Hộp thư

Sau vài phút (khi kết thúc sự kiện), hệ thống sẽ gửi quà cho Top đoạt giải qua Hộp thư

Chúc các bạn đánh Rồng thật nhiều điểm nhé!