Lưu ý về đạo cụ liên quan EVENT Ghép Hình [12.09 - 18.09]

Các Gunner lưu ý

Kết thúc EVENT đợt này (12/09 - 18/09) sẽ thu hồi tất cả các đạo cụ: Quà Mảnh Ghép, Mảnh Ghép & Hạt Giống liên quan tới EVENT Ghép Hình. Gunner vui lòng sử dụng hết đạo cụ liên quan tới EVENT Ghép Hình trước ngày 19/09/2019!