Lưu ý về BOSS Guild -> Chiến Bảo Vệ

Gunner thân mến,

Phiên bản mới - Thám Hiểm Bộ Lạc Gà đã vừa cập nhật thành công trên toàn máy chủ, ngoài những tính năng mới cực HOT tại đây thì GG có một số thông tin Gunner cần lưu ý như sau:

  • Tính năng Chiến Bảo Vệ nằm trong mục BOSS Guild hiện đang được hoàn thiện và chưa thể tham gia ngay bây giờ được.
  • Gunner/Chủ Guild không nên mở vào thời điểm này để tránh mất điểm tài sản Guild.
  • Các Gunner hãy mau thông báo tới Guild mình biết thông tin này để tránh bị hiểu nhầm.
  • Ngoài Chiến Bảo Vệ này thì Gunner vẫn có thể mở BOSS Guild bình thường.

GG tái bút,