Lưu ý quan trọng khi sử dụng Chúc Phúc Thần Gà

Chúc phúc Thần Gà - Tính năng mới với 6 hỗ trợ cực hữu ích đã chính thức đến tay Gunner từ rạng sáng hôm nay.

Khi sử dụng Chúc Phúc Thần Gà, Gunner được tăng thêm điểm thuộc tính nhân vật, miễn phí mở Pet, miễn phí mở Boss ải cuối, tặng thêm rơm cứu mạng, miễn phí tăng tốc mê cung và sử dụng đài châu báu.

Có 2 lưu ý quan trọng danh cho Gunner khi sử dụng Chúc Phúc Thần Gà như sau:

1. Khi sử dụng tính năng mở miễn phí tại Đài Châu Báu, Gunner sẽ nhận được châu báu ở tình trạng khóa.

2. Để tăng tốc mê cung miễn phí, Gunner cần có đủ số xu tương ứng với số thời gian cần tăng tốc (số xu này không bị trừ).

Ví dụ: Để tăng tốc mê cung miễn phí 20 phút, bạn cần có đủ 200 xu trong túi đồ.

Hãy thử trải nghiệm tính năng mới Chúc Phúc Thần Gà và tiếp tục cuộc chơi với Gunny Online!