Lưu ý Event "Chuyện Gà Lọ Lem" & "Cô Bé Mùa Đông"

Chào các Gunner! Hiện nay Chuỗi sự kiện tháng 2 đang diễn ra và thu hút được rất nhiều sự tham gia của các bạn. Tuy nhiên, các Gunner hãy chú ý đến việc thu thập vật phẩm cho 2 sự kiện "CHUYỆN GÀ LỌ LEM" và "CÔ BÉ MÙA ĐÔNG" như ghi chú bên dưới nhé!

Nhiệm vụ tháng 2

  • Nhiệm vụ Chuyện Gà lọ lem: Khi thu thập cánh [Tinh linh hồng], hệ thống có thể sẽ lấy đi cánh [Tinh linh hồng] các bạn đang mặc trên người để hoàn thành nhiệm vụ, do đó các bạn cần cất giữ cánh [Tinh linh hồng] chính của mình trong thùng đồ Guild để tránh bị mất nhé.
  • Mẹo nhỏ

      Hãy thu thập 1 cánh [Tinh linh hồng] còn ít ngày sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ và nhớ trước khi nhận nhiệm vụ hãy cất giữ [Tinh linh hồng] còn nhiều ngày dùng trong Két Guild.


  • Nhiệm vụ Cô bé mùa đông: Khi thu thập cánh [Bầu trời], hệ thống có thể sẽ lấy đi cánh [Bầu trời] các bạn đang mặc trên người để hoàn thành nhiệm vụ, do đó các bạn cần cất giữ cánh [Bầu trời] chính của mình trong thùng đồ Guild để tránh bị mất nhé.
  • Mẹo nhỏ

      Hãy thu thập 1 cánh [Bầu trời] còn ít ngày sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ và nhớ trước khi nhận nhiệm vụ hãy cất giữ [Bầu trời] còn nhiều ngày dùng trong Két Guild.

Để tìm hiểu chi tiết về sự kiện, các bạn vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.