Lưu ý cho Vũ khí của Tài khoản thi đấu vòng loại

Chào các Gunner. Trong sáng ngày hôm nay, BTC đã bắt đầu phát Phiếu xác nhận thi đấu vòng loại tại Việt Nam cho những Cá nhân & Tổ đội tại Nghênh Khách Đường TP Hồ Chí Minh & Hà Nội. Đối với các Cá nhân & Tổ đội đã nhận được Phiếu xác nhận thi đấu, BTC xin lưu ý về Vũ khí của Account thi đấu mà BTC đã trao cho các bạn như sau:

Lưu ý về vũ khí của tài khoản thi đấu vòng loại

Vũ khí +12 nhưng chi số thực chất chỉ ở mức +0

Tài khoản thi đấu mà BTC đã trao cho các Cá nhân & Tổ đội có đầy đủ những vũ khí WOW và vũ khí Truyền thuyết đều ở cấp độ +12. Tuy nhiên, tất cả các vũ khí này có chỉ số thuộc tính ở mức +0 mà thôi.

Do đó các bạn phải tiến hành dịch chuyển các vũ khí này với nhau để chúng có thuộc tính ở mức +12. Ví dụ ở đây ta sẽ Dịch chuyển giữa Búa Minotaure+12 và Thương cổ +12:

Di chuyển vũ khí

Cho Búa Minotaure +12 và Thương cổ +12 vào phần Di chuyển

Sau khi Di chuyển thành công, các chỉ số thuộc tính của Búa Minotaure+12 và Thương cổ +12 sẽ ở mức +12 như bình thường:

Di chuyển thành công

Di chuyển thành công

Sau khi Di chuyển, các chỉ số thuộc tính sẽ ở cấp độ +12 như bình thường

Đối với các Cá nhân & Tổ đội đã nhận Phiếu xác nhận thi đấu, các bạn có thể vào ĐÂY để tìm hiểu kỹ hơn về Thể lệ cũng như những Quy định của vòng đấu loại tại Việt Nam vào ngày 17 & 18/03 sắp tới.